De Kindkoning: excessen begrijpen en vermijden met empathie en positief ouderschap

Foto van auteur

Door Maria Dubois

We horen vaak over de ‘kindkoning’, deze soms karikaturale figuur van het kind dat de mensen om hem heen lijkt te beheersen en wiens verlangens het gezinsleven lijken te beheersen. Maar achter deze term schuilt een genuanceerde realiteit. In plaats van te veroordelen of te stigmatiseren, is het noodzakelijk om de dynamiek te begrijpen die tot dit fenomeen leidt en om ouders instrumenten aan te reiken om hun relaties met hun kinderen in evenwicht te brengen.

Definieer de Kindkoning

Een kindkoning wordt gewoonlijk gedefinieerd als een kind wiens wensen voorrang hebben op de behoeften of wensen van andere gezinsleden. Het lijkt misschien alsof hij geen grenzen kent, terughoudend is in het accepteren van frustratie, en zijn ouders lijken misschien hulpeloos tegenover zijn eisen. Het is echter essentieel om te begrijpen dat elk kind uniek is en dat elk gezin zijn eigen dynamiek heeft.

Laten we het voorbeeld nemen van Émilie, een vijfjarig meisje dat weigert iets anders te eten dan pasta. Haar ouders, bang dat ze niet genoeg eet, geven toe aan haar grillen en bereiden altijd haar favoriete maaltijden. In het openbaar maakt ze scènes als de dingen niet gaan zoals ze wil, en haar ouders, beschaamd, bieden haar aan wat ze wil. conflicten vermijden. Ook al lijkt deze houding die van een ‘ kind koning“Het weerspiegelt vooral de bezorgdheid van de ouders over de voedingsbehoeften van hun dochter.

Lees ook:  Hoe bescherm je je partner in een samengesteld gezin?

Factoren die bijdragen aan de vorming van een kindkoning

De opkomst van een kind koning is vaak het gevolg van meerdere factoren. Sommige ouders, die zelf in een streng milieu zijn opgegroeid, willen daarin voorzien zachter onderwijs aan hun kinderen. Anderen bieden misschien te veel vrijheden of materiële geschenken aan, uit angst om niet geliefd te worden of om de tijd die ze buitenshuis doorbrengen te compenseren.

Het verhaal van Hugo, een negenjarige jongen, illustreert deze dynamiek. Zijn ouders, beiden senior managers, maken lange dagen en voelen zich schuldig omdat ze niet genoeg tijd met hem doorbrengen. Ter compensatie geven ze toe aan al zijn wensen, geven ze hem duur speelgoed en laten ze hem 's avonds laat videogames spelen. Als gevolg hiervan heeft Hugo moeite met het respecteren van de regels op school en kan hij autoritair zijn tegenover zijn klasgenoten.

Kind-koning

Voorkomen dat uw kind een kinderkoning wordt: de balans vinden

Het doel is niet om kinderen ervan te weerhouden hun behoeften te uiten of om hen het recht op een mening te ontzeggen. Integendeel, het gaat erom hen een evenwichtig raamwerk te bieden waarin ze kunnen floreren en tegelijkertijd anderen leren respecteren.

Positief ouderschap biedt waardevolle hulpmiddelen om dit evenwicht te vinden. Deze aanpak is gebaseerd op empathie en respect, terwijl je poseert duidelijke en consistente grenzen.

Empathische communicatie

Empathische communicatie vormt de kern van positief ouderschap. Het houdt in dat er actief wordt geluisterd naar de behoeften van het kind en dat tegelijkertijd wordt geuit ouderlijke verwachtingen. Als Emilie bijvoorbeeld weigert haar groenten te eten, kunnen haar ouders zeggen: 'Ik begrijp dat je niet van groenten houdt, maar het is belangrijk om een gebalanceerd dieet. Morgen eten we pasta, maar vanavond proberen we wat van deze groenten samen. »

Lees ook:  Hoe gezinsleven en beroepsleven combineren?

Deze benadering erkent de gevoelens van het kind en stelt tegelijkertijd grenzen. Het kind voelt zich gehoord en gerespecteerd, terwijl het begrijpt dat zijn of haar verlangens niet altijd kunnen worden bevredigd.

Consistentie en duidelijke grenzen

Een van de redenen waarom sommige kinderen kinderlijk gedrag ontwikkelen isgebrek aan duidelijke grenzen of hun inconsistentie. Ouders moeten het eens zijn over de basisregels en deze consequent toepassen.

In het geval van Hugo konden zijn ouders zich vestigen duidelijke regels over videogames, bijvoorbeeld: “Je kunt een uur lang videogames spelen, maar pas nadat je je huiswerk hebt afgemaakt. » Ze moeten deze regel dan consequent toepassen, zelfs als hij protesteert of probeert te onderhandelen.

Moedig autonomie en verantwoordelijkheid aan

Een ander aspect dat bij positief ouderschap niet over het hoofd mag worden gezien, is aanmoediging autonomie en verantwoordelijkheid. Door het kind binnen passende grenzen enige vrijheid te geven, kan het een gevoel van onafhankelijkheid ontwikkelen zonder over de schreef te gaan.

Laten we terugkeren naar het geval van Émilie: haar ouders konden haar de keuze geven tussen twee of drie verschillende groenten, waardoor ze deelnemen aan de beslissing met inachtneming van de doelstelling van een uitgebalanceerd dieet.

Kindkoning en voedsel

Modelleer respectvol gedrag

Kinderen leren door te observeren. Wanneer ouders respect, empathie en respect tonen frustratiebeheersingis de kans groter dat kinderen dit gedrag vertonen.

In het geval van Hugo konden zijn ouders het goede voorbeeld geven door hun eigen verplichtingen na te komen en meningsverschillen tussen hen op een rustige manier af te handelen. Ze konden ook openlijk met hem bespreken hoe ze werk en privéleven konden combineren, zonder schuldgevoel of overcompensatie.

Lees ook:  Kinderen met ADHD begrijpen en ondersteunen

Stimuleer luisteren en samenwerken

Kindkoningen hebben vaak moeite met luisteren naar anderen of samenwerken. Moedig ze aan om te luisteren en samenwerken kan hen helpen begrijpen dat hun behoeften niet de enige zijn die belangrijk zijn.

Een praktisch voorbeeld zou zijn om Hugo te betrekken bij gezamenlijke activiteiten, zoals het koken van een diner met het gezin of het organiseren van een bordspel met vrienden. Dit kan hem helpen zich te ontwikkelen sociale vaardigheden en om te begrijpen dat de verlangens van anderen er ook toe doen.

Ouderschapsuitdagingen en het belang van zelfcompassie

Het opvoeden van een kind in de wereld van vandaag is geen gemakkelijke taak. Ouders worden voortdurend heen en weer geslingerd tegenstrijdige adviezen van deskundigen, sociale druk en hun eigen onzekerheden. Het is daarom van cruciaal belang om zelfcompassie te cultiveren.

Als u begrijpt dat elke ouder zijn best doet, meestal met beperkte middelen, kan dit helpen de uitdaging aan te gaankind koning met meer rust. In plaats van de schuld te geven of je schuldig te voelen, is het nuttig om moeilijkheden te onderkennen en naar praktische oplossingen te zoeken.

In het kort

Voorkomen dat uw kind een kinderkoning wordt, betekent niet: iemands verlangens onderdrukken Of strenge discipline aannemen. Het gaat veeleer om het cultiveren van een evenwicht tussen empathie, communicatie en duidelijke grenzen. Door het aannemen van de positief ouderschapkunnen ouders hun kinderen helpen respectvol en coöperatief gedrag te ontwikkelen en hen tegelijkertijd de ruimte geven om hun behoeften te uiten.

Uiteindelijk verdient ieder kind ditmet respect en liefde worden behandeld, maar hij moet ook leren dat dit respect twee kanten op gaat. Met geduld, consistentie en begrip is het mogelijk begeleiden de kinderen richting een evenwichtig gedrag, waardoor ze empathische, verantwoordelijke en autonome volwassenen kunnen worden.

Laat een reactie achter