Onze filosofie

Onze filosofie van ouderschap richt zich op derespectvol en zorgzaam onderwijs kinderen. Wij geloven dat elk kind uniek is en het verdient om geaccepteerd en geliefd te worden om wie het is. We moedigen ouders aan om een open communicatie en eerlijk tegen hun kinderen. Door naar zijn behoeften te luisteren en zijn keuzes te respecteren, draagt u bij aan de ontwikkeling van zijn autonomie en zijn zelfvertrouwen.

Wij zijn ook van mening dat de positieve discipline is een effectief hulpmiddel om kinderen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid en moraal te ontwikkelen. In plaats van ongewenst gedrag te bestraffen, moedigen we ouders aan om positieve bekrachtigingstechnieken te gebruiken om gewenst gedrag te versterken.

Tot slot zijn wij van mening dat ouders een cruciale rol spelen in de Emotionele ontwikkeling en sociaal van hun kinderen. We moedigen ouders aan om positieve rolmodellen voor hun kinderen te zijn, hen te helpen hun emoties te beheersen en hen te ondersteunen in hun sociale ontwikkeling.

Kortom, onze opvoedingsfilosofie legt de nadruk op acceptatie, liefde, open communicatie, respect, positieve discipline en emotionele en sociale steun voor kinderen. Wij geloven dat deze elementen essentieel zijn om kinderen te helpen worden zelfverzekerde individuen, verantwoordelijk en blij.