Geweldloze communicatie

Foto van auteur

Door Maria Dubois

In een samenleving die steeds meer vatbaar is voor geweld en agressie, is het essentieel om waarden van respect en empathie vanaf jonge leeftijd bij te brengen. Daar geweldloze communicatie (CNV) is een benadering ontwikkeld door Marshall Rosenberg die gericht is op het bevorderen van luisteren en de authentieke uitdrukking van emoties tussen individuen. Door het toe te passen in de opvoeding van onze kinderen, bieden we hen de mogelijkheid om op te groeien met gezonde en zorgzame communicatie, waardoor ze conflicten op een constructieve manier kunnen oplossen.

Implementeer geweldloze communicatie in het leven van onze kinderen

Geweldloze communicatie is gebaseerd op verschillende principes, waaronder het duidelijk en eerlijk uiten van behoeften en gevoelens, zonder de andere partij te veroordelen of te beschuldigen. Ze bevordert een klimaat van vertrouwen en respect tussen mensen. Door onze kinderen van jongs af aan geweldloze communicatie bij te brengen, bereiden we ze voor om conflictsituaties vreedzaam het hoofd te bieden en harmonieuze relaties op te bouwen.

In dit artikel zullen we de verschillende facetten van geweldloze communicatie onderzoeken en hoe we dit kunnen implementeren in het leven van onze kinderen. Samen zullen we technieken ontdekken om onze kinderen te begeleiden bij het leren van deze manier van communiceren op basis van luisteren, respect en empathie. Door deze aanpak vanaf het begin van hun leven te cultiveren, helpen we hen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zorgzame en verantwoordelijke volwassenen te worden.

Lees ook:  Ouderlijke angst en positief ouderschap: een gids voor ouders

Geweldloze communicatie begrijpen en implementeren in het leven van onze kinderen

Geweldloze Communicatie (NVC) is een communicatiebenadering ontwikkeld door Marshall Rosenberg in de jaren 60. Het heeft tot doel conflicten op te lossen en een harmonieuze samenwerking tussen individuen tot stand te brengen. In de context van de kindertijd maakt CNV het mogelijk om in te spelen op de behoeften van kinderen en om volwassenen te helpen kinderen te begeleiden in hun emotionele en sociale ontwikkeling. In dit eerste deel leg ik de basisprincipes van geweldloze communicatie voor kinderen uit en hoe kinderen en de volwassenen om hen heen er baat bij kunnen hebben.

De basisprincipes van Geweldloze Communicatie voor de vroege kinderjaren

Geweldloze Communicatie is gebaseerd op vier fundamentele principes:

 1. Observatie: aandacht schenken aan concrete en objectieve feiten zonder te interpreteren of te oordelen.
 2. Gevoelens: onze emoties uiten zonder ze aan anderen op te dringen.
 3. Behoeften: identificeren van onze onvervulde behoeften die aan de basis liggen van onze emotionele reacties.
 4. Verzoeken: formuleer duidelijke en expliciete verzoeken om aan onze behoeften te voldoen.

Door deze principes toe te passen, moedigt GC welwillendheid, luisteren, empathie en wederzijds respect aan.

Geweldloze communicatie implementeren in het leven van onze kinderen: de voordelen?

Geweldloze Communicatie biedt veel voordelen voor kinderen:

 • Emotionele ontwikkeling: leren hun emoties te uiten en te identificeren.
 • Conflictbeheer: constructieve strategieën toepassen om geschillen op te lossen.
 • Eigenwaarde: hun zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en anderen versterken.
 • Relatie met anderen: bouw gezonde en harmonieuze relaties op met de mensen om hen heen.

De voordelen voor volwassenen

Volwassenen kunnen ook baat hebben bij GC in hun relatie met kinderen:

 • Empathisch luisteren: zonder oordeel de behoeften en emoties van kinderen begrijpen.
 • Intrinsieke motivatie: kinderen aanmoedigen om te handelen door interne motivatie in plaats van door dwang of beloning.
 • Empowerment: kinderen de middelen geven om acteurs te zijn in hun leven en hun keuzes.
 • Onderwijsondersteuning: kinderen beter ondersteunen bij leren en autonomie.
Lees ook:  Het gemengde gezin: conflicten, moeilijkheden en tips om ermee om te gaan

Uiteindelijk creëert Geweldloze Communicatie bij Kinderen een klimaat van vertrouwen, respect en samenwerking tussen kinderen en volwassenen. Zo draagt deze aanpak bij aan de persoonlijke en relationele ontwikkeling van jong en oud.

Geweldloze communicatie in de praktijk brengen in het leven van onze kinderen

Geweldloze Communicatie (NVC) kan een uiterst effectieve methode zijn om harmonieuze relaties tussen ouders en kinderen tot stand te brengen. Voor een succesvolle beoefening van GC met kinderen is het noodzakelijk om een paar belangrijke stappen te volgen.

Actief luisteren

Actief luisteren is de eerste stap in het oefenen van GC met kinderen. Het is essentieel om de tijd te nemen om naar uw kinderen te luisteren zonder hen te veroordelen of te onderbreken, om hun behoeften en hun emoties te begrijpen.

 • Weten hoe te luisteren naar impliciete behoeften
 • Schrijf correct opnieuw, waarbij u met name de volgende formules gebruikt: "als ik het goed begrijp, voelt u... omdat..."

Eigen behoeften en gevoelens uiten

Om geweldloze communicatie met kinderen tot stand te brengen, is het essentieel om de eigen emoties en behoeften te delen. Voel je vrij om "ik" en "mijn" te gebruiken om persoonlijke behoeften uit te drukken.

 • Formuleer helder op basis van feiten
 • Begrijp de impact op jezelf

Doe duidelijke aanvragen

Zodra de behoeften van iedereen zijn geïdentificeerd, is het tijd om duidelijke en realistische verzoeken te doen. Het is belangrijk om samenwerking niet te eisen, maar juist uit te nodigen.

 • Wees precies en concreet om misverstanden te voorkomen
 • Houd rekening met ieders behoeften

Oplossingen vinden die aan ieders behoeften voldoen

Geweldloze Communicatie is samenwerken aan oplossingen, kinderen zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming. Het proces moet een uitwisseling zijn waarbij rekening wordt gehouden met ieders behoeften en verlangens.

 • Zoek naar creatieve oplossingen
 • Vind een gemeenschappelijke basis of een compromis
Lees ook:  Gezinsdynamiek: een complexiteit waarmee voorzichtig moet worden omgegaan

Hier zijn enkele aanvullende tips voor het bevorderen van GC met kinderen:

 • Gebruik rollenspellen om kinderen de verschillen te laten begrijpen tussen gewelddadige communicatie en Geweldloze Communicatie.
 • Creëer een veilige communicatieruimte zodat kinderen hun zorgen en emoties kunnen delen zonder bang te hoeven zijn voor oordeel.
 • Werk aan empathie door kinderen te helpen de emoties van anderen te herkennen en hun steun te betuigen.
 • Oefen Geweldloze Communicatie regelmatig zodat deze manier van communiceren natuurlijk en systematisch wordt.

Door deze tips en stappen in de praktijk te brengen, creëert GC met kinderen gezondere en rijkere relaties. Kinderen zullen opgroeien met sterke communicatieve vaardigheden en meer empathie, waardoor ze in de toekomst beter zullen omgaan met conflictsituaties.

Conclusie

Samenvattend kan geweldloze communicatie (NVC) een aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het stelt kinderen in staat om hun emoties en behoeften constructief te uiten, terwijl ze begrip voor anderen ontwikkelen. Hier zijn enkele belangrijke punten over geweldloze communicatie in de kindertijd:

 • Geweldloze Communicatie helpt conflicten en spanningen binnen het gezin te voorkomen.
 • Het ondersteunt de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden zoals empathie, samenwerking en eigenwaarde.
 • GC leert kinderen conflicten vreedzaam en productief op te lossen.

Het toepassen van geweldloze communicatie vanaf jonge leeftijd kan blijvende gevolgen hebben voor de relaties van kinderen en het algehele welzijn. Hier zijn enkele acties die ouders en opvoeders kunnen ondernemen om Geweldloze Communicatie te promoten in het onderwijs aan kinderen:

 1. Luister goed : Neem de tijd om echt te luisteren naar wat het kind zegt, zonder oordeel of onderbreking. Besteed aandacht aan hun emoties en onderliggende behoeften.
 2. Spreek met oprechtheid : Praat over je eigen gevoelens en behoeften zonder ze aan anderen op te dringen. Wees duidelijk en nauwkeurig en vermijd beschuldigende taal.
 3. Toon empathie : Probeer het standpunt van de ander te begrijpen. Probeer jezelf in zijn of haar schoenen te plaatsen en stel je voor hoe hij of zij zich zou kunnen voelen.
 4. Onderhandel samen over oplossingen : Vind oplossingen die voldoen aan de behoeften van alle deelnemers. Betrek kinderen bij het vinden van compromissen om ze sterker te maken en leer ze samenwerken.

Tot slot heeft geweldloze communicatie het potentieel om een positieve en blijvende verandering teweeg te brengen in het leven van kinderen en gezinnen. Door kinderen de basis van Geweldloze Communicatie bij te brengen, bereiden we ze voor op het ontwikkelen van gezonde en constructieve relaties gedurende hun hele leven.

Laat een reactie achter